FAKTURA ELEKTRONIKOA

Mankomunitateko fakturazio elektronikoa, Mankomuniteari bere ondasunak ematen dituzten edo zerbitzuak egiten dituzten hornitzaileentzako faktura elektronikoak aurkezteko eta beren egoera kontsultatzeko zerbitzua da.

25/2013 Legean aurreikusitakoaren arabera, zerbitzua 2015eko urtarrilaren 15ean martxan hasi zen faktura elektronikoaren zerbitzu hau, faktura elektronikoaren sustapenerako eta Sektore Publikoko fakturen kontabilitateko erregistrorako xede zuela.

HAP / 1074/2014 ekainaren 24ko Aginduaren arabera, Autonomi Erkidegoetan eta Tokiko Erakundeetan faktura elektronikoen sarrerako puntu orokor baten derrigortasuna ezartzen da.

Administrazio Publikoari ondasunak eskura eman edo zerbitzua eman duten hornitzaile guztiek bere faktura elektronikoa igorri edo bidali ahal izango dute. Nolanahi ere, ondoko erakundeek faktura elektronikoa aurkeztu beharko dute:

a) Sozietate anonimoak.

b) Erantzukizun mugatuko sozietateak.

c) Pertsona Juridikoak eta nazionalite espainiarra ez duten pertsonalitate gabeko Entitate Juridikoak.

d) Zerga araudiak ezarritako establezimendu irankorrak edo espainiako territorian ez-egoiliarren erakundeen sukurtsalak.

e) Aldi-baterako enpresa elkarteak.

f) Ekonomia Inereseko Taldea, Ekonomia Intereseko Europako Taldea, pentsio-funtsak, arrisku-kapital untsa, inbertsio-funtsa, aktiboak erabiltzeko funtsa, hipoteka merkatura erregulatzeko funtsa, hipoteka-titulazioko funtsa edo inbertsio bermeko funtsak.

 

Lehendakaritza erabakiaren bidez, urtarrilako 30 datarekin, Mankomunitatea Faktura Elektronikoen Sarrerako Punto Orokorra sortzea aurreikusten da, Estatuko Puntu Orokorrari atxikitzaeren bidez kudeatuko dena, aipatutako Faktura Elektronikoen Sarrera Punto Orokorraren erabilera baldintzak onartzen. Aipatutako erabakiaren bidez, eta otsailaren 24an ospatutako Osoko Batzarraren berrespenarekin, pertsona juridikoak, zeinen faktuaren zenbatekoa 5.000 euroetara heltzen ez dutenak, baztertuta geratzen dira fakturazio elektronikoa egiteko betebeharratik.

Mancomunitatea alta hartu du FACe Plataforman.

 

Zerbitu hau erabiltzeko baldintzak hurrengoak dira:

    • Fakturak formatu elektronikoan bidaltzeko beharrezko baliabide informatikoak edukitzea
    • Fakturak sintzeko ziurtagarri elektroniko aitortuta edukitzea
    • Mankomunikateko Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Orokorrara igortzea https://face.gob.es

 

Faktura barne hartu behar du:

Código FACe

Kontabilitate Bulegoa Udalerriko Mankomunitatea MIRN

L05480002

Órgano Gestor Udalerriko Mankomunitatea MIRN

L05480002

Unidad Tramitadora Udalerri Mankomunitatea MIRN

L05480002

 

Egoera berri honek zenbait abantaila dauka, bai igorlearentzat bai hartzailearentzat.